Rada Dzielnicy Brętowo

Skład Rady Dzielnicy
Aneta Chabrowska, Bogusław Cieśliński, Maciej Fotek, Tomasz Gawłas, Michał Guss, Joanna Hinz, Iwona Konieczna, Rajmund Kowalczyk, Tadeusz Leksycki, Józef Marzec, Kamila Skalska, Zbigniew Sobieszczański, Krzysztof Wiczkowski, Grażyna Wielgus, Wacław Ziomek

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Tadeusz Leksycki

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Tomasz Gawłas

Członek Zarządu
Aneta Chabrowska, Kamila Skalska

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Zbigniew Sobieszczański

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Maciej Fotek

Siedziba
ul. Podkarpacka 17, 80-292 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 342-55-89

E-mail:
bretowo@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.rada-bretowo.pl

Dyżury
wtorek 17:00-19:00, czwartek 17:00-19:00