Rada Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice

Skład Rady Dzielnicy
Paweł Czoska, Elżbieta Dudek, Stanisława Dzierżawska, Barbara Fedyrko, Danuta Gdaniec, Mieczysław Grzymała, Mariusz Hałasa, Stanisław Jażdżewski, Ewa Klimek, Piotr Lachowski, Wojciech Liczmański, Iwona Łangowska, Alicja Marciniak – Stopieńska, Mirosław Pająkowski, Sylwia Rydlewska – Kowalik, Barbara Struzik, Ewa Świątek, Elżbieta Tysarczyk, Katarzyna Wasilewska, Anna Zielińska, Andrzej Ziółkowski

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Piotr Lachowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Anna Zielińska

Członek Zarządu
Mieczysław Grzymała, Mariusz Hałasa

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Danuta Gdaniec

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Elżbieta  Dudek

Siedziba
ul. Przemyska 21 (Dom Sąsiedzki), 80-180 Gdańsk

Telefon
(58) 326-07-91

E-mail: 
ujescisko-lostowice@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
www.radaujescisko.pl

Dyżury
Wtorek 18:30 – 19:30