Rada Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

Skład Rady Dzielnicy
Joanna Buraczewska, Beata Cybal – Mikołajewska, Zygmunt Juraczko, Kazimiera Juraczko, Bożena Kaszuba, Adam Kępa, Marcin Klonowski, Krzysztof Knitter, Elżbieta Kubacka, Justyna Kulling – Bogdan, Marek Kurant, Michał Piecek, Joanna Słowińska, Adam Suchanek, Marcin Terlecki

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Krzysztof Knitter

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Beata Cybal-Mikołajewska

Członek Zarządu
Adam Kępa, Michał Piecek

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Marek Kurant

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Justyna Kulling-Bogdan

Siedziba
ul. Jacka Soplicy 15, 80-119 Gdańsk

Telefon/fax.
693-813-109

E-mail:
rada@wzgorzemickiewicza.pl

Portal
www.wzgorzemickiewicza.gda.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Wzgórze Mickiewicza

Dyżury
każdy II wtorek m-ca 19:00-20:00