Rada Dzielnicy Chełm

Skład Rady Dzielnicy
Patryk Bukowski, Leszek Cudnowski, Wojciech Dzedzej, Zenobia Glac – Ściebura, Elżbieta Hułas, Ryszard Kopittke, Julita Kuklińska, Katarzyna Langowska, Beata Matyjaszczyk, Marian Menczykowski, Marian Ochocki, Krzysztof Olechnowicz, Natalia Ostrowska, Adam Paszyński, Agnieszka Rezmer, Michał Rojek, Anna Rożek, Marian Stankiewicz, Grażyna Stolc, Piotr Wnorowski, Danuta Zadrzyńska

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Marian Menczykowski

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Elżbieta Hułas

Członek Zarządu
Agnieszka Rezmer, Anna Rożek

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Piotr Wnorowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Wojciech Dzedzej

Siedziba
ul. Cebertowicza 3-5, 80-809 Gdańsk

Telefon
(58) 300-04-65

E-mail:
chelm@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.radadzielnicychelm.pl 

Dyżury
każdy wtorek 17:00-19:00