Rada Dzielnicy Jasień

Skład Rady Dzielnicy
Zbigniew Browarczyk, Anna Drapella, Krzysztof Drzymała,Piotr Kruk, Marek Kryniewski, Magdalena Nowicka, Lech Pupek, Dorota Radlińska, Teresa Rakoczy, Lidia Rybandt, Janusz Smoleń, Anna Szumichora, Tomasz Torcz, Ewa Tumasz, Iwona Wilkowska

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Magdalena Nowicka

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Tomasz Torcz

Członek Zarządu
Lidia Rybandt, Piotr Kruk

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Anna Szumichora

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Marek Kryniewski

Siedziba
ul. Damroki 63, 80-177 Gdańsk

Telefon
(58) 302-32-65

E-mail:
dzwonek-jasienski@poczta.wp.pl
jasien@radadzielnicy.gdansk.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Jasień

Dyżury
wtorek 16:00-18:00