Czym jest spedycja i jakie są jej rodzaje?

0
623
Transport drogowy Spedycja PEKO
Two trucks on highway in motion blur at sunset

Co to jest spedycja?

Spedycja to pojęcie nieodłącznie związane z branżą transportową, a dokładniej z przewozem towarów. Obok transportu i logistyki, jest ona trzecim sektorem branży TSL (Transport, Spedycja, Logistyka).

W ramach usług spedycyjnych, w tym spedycji międzynarodowej wymienić można działania takie jak organizowanie przewozu ładunków zgodnie z poleceniem klienta do określonego miejsca oraz podejmowanie innych ważnych czynności z tym związanych.

Spedycja Międzynarodowa PEKO

Spedycja to trudny i złożony proces obejmujący wiele elementów. Wszystkie one są niezbędne, aby ekonomicznie, bezpiecznie i na czas dostarczyć powierzony towar, najlepiej dostosowanym do niego środkiem transportu.

Nasz kraj od wielu lat uważany jest za jednego z liderów branży TSL. „Stolicą” spedycji jest natomiast Gdańsk i Gdynia – ze względu na korzystną lokalizację blisko portów morskich.

Jakie są rodzaje spedycji?

Najbardziej ogólne rozróżnienie to podział na spedycję krajową i międzynarodową. Wymienić można również dwa inne typy:

  • spedycję gałęziową – towar transportowany jest tylko jednym środkiem transportu,
  • spedycję intermodalną – ładunek przewożony jest więcej niż jednym środkiem transportu.

Spedycja kolejowa Gdynia Peko 1Pod względem rodzaju transportu, wymienić można:

  • Spedycje morską  – obejmuje zwykle obsługę ładunków pełnokontenerowych, drobnicowych w transporcie morskim. Klienci do dyspozycji mają także usługi takie jak m.in. z import i eksport w systemie  port-port  w oparciu o konkretnych armatorów, obsługę różnych rodzajów towarów, logistyczną obsługę ładunków w porcie załadunku i wyładunku, wystawianie morskich dokumentów przewozowych, odprawy fiskalne w portach, ubezpieczenie cargo,
  • Spedycję lotniczą – oferowane usługi to najczęściej import i eksport samolotem w systemie door-door w oparciu o konkretne linie lotnicze, transport lotniczy w serwisie ekonomicznym, priorytetowym i ekspresowym, koordynacja działań  w procesie obsługi ładunków, ubezpieczenie cargo,
  • Spedycję drogową – wśród świadczonych usług klienci mogą skorzystać z transportu towaru m.in. samochodami ciężarowymi, eksportu i importu w systemie door-door w oparciu o określonych podwykonawców, obsługę przesyłek od drobnicowych do ładunków całopojazdowych, transportu towarów standardowych z użyciem różnego rodzaju naczep, transportu ładunków ADR, ubezpieczenie cargo,
  • Spedycja drogowa Peko transport
    Traffic at night. Lights of the cars and trucks on the highway to the tunnel. Prague, Czech Republic

    Spedycję kolejową – wymienić tu można m.in. obsługę ładunków pełnokontenerowych oraz drobnicowych  przy pomocy przeznaczonych do tego pociągów towarowych. Oferta to także: eksport i import w systemie terminal kolejowy-terminal kolejowy w oparciu o operatorów kolejowych, eksport i import w systemie door-door w oparciu o sieć partnerów i agentów kolejowych, logistyczna obsługa ładunków w terminalu kolejowym i na miejscu wyładunku, ubezpieczenie cargo.

Wyszczególnione powyżej rodzaje transportu mogą także stanowić ogniwo transportu intermodalnego i występować w kombinacjach, np. kolej – droga, droga – kolej – samolot.

Spedycja morska Gdynia Peko 1

Firmy spedycyjne w Gdańsku i Gdyni bardzo często oferują usługi kompleksowe, dodając do nich np. obsługę celną prowadzoną przez agencje celne.

Decydując się na pomoc takiej instytucji, możemy jako klienci oszczędzić naprawdę dużo czasu.  Zatrudnieni  fachowcy dzięki ogromnej wiedzy i doświadczeniu, szybko i sprawnie przeprowadzają nas przez cały proces transportu oraz skomplikowaną biurokrację.

Transport and shipping services in Frisco: