Dlaczego powstaje Port Czystej Energii?

0
2001
regionalna spalarnia gdansk poludnie
regionalna spalarnia gdansk poludnie

Pytania o powody powstania regionalnej spalarni są jednymi z najczęściej zadawanych w czasie lokalnych spotkań informacyjnych. Poniżej przedstawiamy główne czynniki, które zadecydowały o realizacji przedsięwzięcia:

Produkcja coraz większej ilości odpadów – rozwój gospodarczy kraju, a co za tym idzie wzrost zamożności mieszkańców, powoduje, że ilość odpadów wymagających bezpiecznego zagospodarowania rośnie. Szacuje się, że do pomorskiej spalarni trafi od 15 do 20% odpadów z całego województwa,

Brak możliwości odzyskania wszystkich odpadów w ramach selektywnej zbiórki czy pracy sortowni oraz ich ponownego przetworzenia. Pozostałości trafiają obecnie na składowiska odpadów komunalnych jako tzw. balast,

Niekorzystne skutki składowania odpadów – z czasem w składowiska zaczęłoby brakować miejsca, przez co musiałyby powstawać nowe punkty,

Nadmiar odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu – w rozwiniętych krajach takie odpady stanowią zasoby energetyczne, które można spożytkować zamiast deponować w składowiskach,

regionalna spalarnia gdansk szadolki
Źródło: www.portczystejenergii.pl

Nowe przepisy zakazujące składowania odpadów z tzw. frakcji energetycznej – nieprzestrzeganie ich jest równoznaczne z ponoszeniem wysokich kar,

Niekorzystne dla mieszkańców obecnie obowiązujące metody utylizacji odpadów. W tradycyjnych cementowaniach ostatecznie obciąża finansowo odbiorców. Nowoczesne metody gwarantują stałą cenę przez minimum 25- 30 lat.

Istotnym faktem, z którego należy zdać sobie sprawę jest ostateczny efekt proekologiczny w gospodarce odpadami, na który składa się również współpraca z mieszkańcami. Bardzo ważne jest segregowanie odpadów w domach. Ma ono tak samo duże znaczenie jak praca sortowni.

Port Czystej Energii stanowi ostatnie ogniwo w istniejącym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, umożliwiające  optymalizację jego efektywności.

port czystej energii gdansk poludnie
Źródło: www.portczystejenergii.pl