Port Czystej Energii w praktyce – jakie będą efekty jego uruchomienia?

0
1513
port czystej energii gdansk poludnie
port czystej energii gdansk poludnie

Uruchomienie nowoczesnego Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów jest już pewne.
W 2020 roku zacznie on działać na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.

Co to konkretnie oznacza dla naszego regionu i mieszkańców?

Domknięcie systemu gospodarki odpadami, dzięki ograniczeniu ilości odpadów trafiających w chwili obecnej na składowisko oraz wykorzystanie ich do produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

Spalanie tylko i wyłącznie odpadów resztkowych, co dostarcza prawie tyle samo energii co węgiel brunatny. Odpady resztkowe, czyli tzw. frakcja energetyczna to pozostałości po wyselekcjonowaniu surowców wtórnych z odpadów trafiających do sortowni- np.: brudne kubeczki, pieluchy, butelki, folie. ZTPO będzie pierwszą tego typu spalarnią w Polsce!

Dopasowanie parametrów technicznych do potrzeb regionu.  Zakłada się, że spalarnia będzie przyjmowała 160 tys. ton odpadów energetycznych w skali roku. Znajdą się w niej odpady z ok. 50 gmin z woj. pomorskiego,

Spełnianie wymogów prawnych związanych z obowiązującym od tego roku zakazem składowania frakcji resztkowej. Dzięki temu gmina uniknie coraz wyższych opłat i kar za składowanie odpadów,

Gwarancja bezpieczeństwa w zakresie gospodarki odpadami na kilkadziesiąt lat w sposób jak najmniej obciążający dla mieszkańców.

 

gdansk poludnie inwestycje
Źródło: www.portczystejenergii.pl

Efektem uruchomienia spalarni odpadów w Gdańsku będzie:

Bezpieczne, zgodne z prawem i wymogami ochrony środowiska zagospodarowanie odpadów w przewidywalnej i zaakceptowanej przez społeczeństwo cenie,

Spowolnienie procesu zapełniania składowisk, dzięki spalaniu resztkowych odpadów,

Drugie życie odpadów– generowanie energii cieplnej oraz elektrycznej z tzw. frakcji energetycznej, co prowadzi do oszczędności tradycyjnych źródeł energii- węgla i gazu,

Wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła i energii elektrycznej w Trójmieście. Wg obliczeń instalacja zapewni ciepło dla całej południowej części Gdańska,

Wykorzystanie pozostałości z procesu spalania w budownictwie (jako materiały budowlane np. przy budowie dróg).