W jakich sprawach możemy zgłosić się do notariusza?

0
1503
notariusz gdynia michal golebiowski 6
notariusz gdynia michal golebiowski 6

W Polsce zawód notariusza to bardzo ważna pozycja społeczna i potrzebna funkcja. Notariusz to osoba, która nie tylko musi wzbudzać zaufanie, ale również znać się na wszystkich zawiłościach prawnych. Jest on przedstawicielem publicznym tak samo jak służby mundurowe, a jego rola to ochrona interesów klienta.

notariusz-gdynia-michal-golebiowski-3
Obowiązkiem notariusza jest działanie zgodnie z przepisami prawa, jednomyślnie ze zdobytą wiedzą i zdolnościami. Do notariusza zgłaszamy się zwykle z konkretną sprawą, zabierając ze sobie niezbędne dokumenty. Wszystkie papiery, które rozpatruje notariusz mają tzw. moc prawną – to co jest w nich deklarowane, wchodzi w życie.

notariusz-gdynia-michal-golebiowski-2
Z usług notariusza możemy skorzystać z własnej woli np. kiedy chodzi o umowę wynajmu działki, potwierdzenie o wysłaniu darowizny, świadectwo o pełnomocnictwie. Na takich dokumentach pieczątka notariusza widnieje zwyczajowo, ponieważ zależy nam na podniesieniu ich ważności i pewności. Jednym słowem, nie ma takiego obowiązku, ale robimy to z własnej inicjatywy.

notariusz-gdynia-michal-golebiowski-6
Są jednak takie sytuacje, kiedy ingerencja notariusza jest konieczna, a papiery bez jego pieczęci są nieważne.

Są to. m.in.:

  • Oświadczenia kupna oraz sprzedaży wszystkich nieruchomości – apartamentów, domków jednorodzinnych, działek budowlanych, terenów agrarnych, działek wypoczynkowych itp.,
  • Wydanie darowizny, w sytuacji kiedy zapomogą jest nieruchomość
  • Testament, czyli oświadczenie woli,
  • Intercyza, czyli umowa małżonków o osobnych majątkach,
  • Podzielenie spadku, jeśli należy do niego dowolna nieruchomość,
  • Wszelkie umowy spółek, np. akcyjnych.

notariusz-gdynia-michal-golebiowski-6

Jak widać, notariusz ma jasno określone kompetencje, poza które nie może wybiegać.

Osobie pełniącej taką funkcję nie wolno np:

  • Zajmować się sprzedawaniem czegokolwiek, pośrednictwem (np. nieruchomości) lub doradztwem w biznesie,
  • Zatrudniać się bez zgody izby notarialnej, jeśli nie będzie to zawód uczonego, pracownika w szkole lub stanowiska będącego powiązaniem obu.